j0315701.jpg       VITTENE-SAeTERI-LOGO-2.png          j0437825.png

Hem Om oss Produkter Fakta Maskintjänster Länkar Kontakt Beställning

BRA ATT VETA

Smakligheten är ofta en bortglömd faktor hos hästägaren

Energimängd (MJ ), proteinhalt ( smrp ), kalcium/fosfor kvot m.m är

naturligtvis mycket viktiga komponenter vid val av foderleverantör.

Många hästägare glömmer dock ibland bort att hygien och smaklighet är minst lika viktiga faktorer. Den som fått ett foder som hästen äter dåligt av, har skaffat sig problem...

Om hästen själv får välja…

då väljer den ett fuktigt hösilage med ca 60% ts bestående av timotej, ängsvingel, lusern, hundäxing, vitklöver,engelskt rajgräs

och käringtand, som är skördat sen eftermiddag när sockerhalten och vitaminerna är som högst. Grovleken på blad och stjälkar skall varken vara för späda eller för grova. Lagom är bäst.

Vanliga missuppfattningar...

En del undrar om det är 1:a, 2:a eller 3:e skörd man erbjuds och drar samtidigt slutsatsen att det innebär samma som 1:a (bästa sort) 2:a, eller 3:e klass ( sämsta sort) på kvaliteten. Denna uppfattning härör förmodligen från gamla tider när bonden gödslade sina vallar en gång om året ( på våren) och sedan skördade så länge gräset växte utan att tillföra ny gödning mellan skördarna.  Så går det inte till nuförtiden hos seriösa odlare, vi kväve- och mineralgödslar mellan varje skörd.

Vissa tror också att begreppet ” tidigt eller sent ” skördat skulle innebära att ”tidigt” skördat är 1:a skörden och ”sent” är 3:e skörden. Eller enklare uttryckt att foder som skördas i juni ( 1:a skörd) skulle vara av bättre kvalitet än det som kanske skördats i augusti ( 2:a skörd). Så är inte fallet. Utrycken ” sent resp. tidigt” avser när i växternas utvecklingstadie man väljer att skörda, och inte vilken månad det sker.

Många känner inte till den omfattande forskning och utveckling som skett undan för undan och lett till att hösilage till hästar snart kan betraktas som högteknologi. Utvecklingen av metoder, maskiner, plastfilm etc. har varit enorm. Ändå tror många fortfarande att det är ett kofoder som luktar pyton, eftersom man blandar ihop ensilage och hösilage, vilket är två olika saker som vi inte orkar gå in på här och nu.

                             DSCN1964.JPG

Dela |

Made by B3A © Vittene Säteri AB Policy om copyrightinfo