j0315701.jpg       VITTENE-SAeTERI-LOGO-2.png          j0437825.png

Hem Om oss Produkter Fakta Maskintjänster Länkar Kontakt Beställning

DSCN2166.JPG

5 TUMREGLER FÖR HÖSILAGE TILL HÖGPRESTERANDE HÄSTAR

VÄLSKÖRDAT- VÄLBÄRGAT- VÄLFÖRPACKAT- VÄLLAGRAT- VÄLSMAKANDE

För att uppnå detta krävs: ​

Rätt skötsel innan- under- efter skörden d.v.s:

∎ Att åkervallarna plöjs och sås om regelbundet.

∎ Rätt växtslag ( fröblandning ) avsedd för häst.( Rödklöver &  rödsvingel ​ingår inte i våra fröblandningar)

∎ Anpassade givor med kväve- och mineralgödsel Lämpligt energiinnehåll ca 8 MJ/kg ts +/- 10%.

∎ Avvägt proteininnehåll 40 – 80 g smrp/kg +/- 10%. Det lägre för sporthästar, det högre för unghästar och dräktiga/digivande

    ston.                        

∎ Tillräckligt med kalcium, fosfor, magnesium, spårämnen och selen.

∎ Hög sockerhalt Rikt vitamininnehåll Växttrådhalt ( fibrer ) som inte är för späd eller för grov.

∎ Rätt torrsubstans 60 – 80 % ( d.v.s 20 – 40% vatteninnehåll).

∎ Ingen tillsats av s.k ensileringsmedel. Det är inplastningsförfarandet som är konserveringsmetoden.

∎ Föroreningar och bakterier i grovfoder riskerar hästens hälsa. För att minimera risken att få med jordbakterier och döda

    smådjur ( tex. sork, fågel etc.) skördar vi med hög stubb, och vi

    kör inte i maten ”​dvs vi vänder inte maskiner som måste arbeta

    med hjulen i skörden. Våran maskinpark består av front eller

    sidohängd utrustning.

∎ Vi vänder inte skörden med sk höräfsa ( hövändare). Vi sprider

    istället skörden på fältet direkt med vår bredspridande

    slåtterkrossmaskin för snabb tork ​med minimal förlust av

    näringsämnen. Därefter ​luftsträngar vi med frontmonterad

    strängläggningmaskin.  Om ytterligare tork behövs, använder vi

    strängluftningsmaskin vilket innebär en mycket skonsammare

    behandling av de olika ingående växtdelarna, så att de hamnar i

    balen och inte blir kvar på marken.

∎ Sammantaget minskar detta förfarande högst väsentligt

    riskerna för att hästarna skall drabbas av botulism och andra

    sjukdomar.

∎ Sporer och mögel i grovfoder sätter ner hälsan ( allergi, mag/tarmfunktion, hals- och andningsproblem, mm) och

    prestationsförmågan för hästen såväl som för stallpersonalen och kan lamslå hela stallets verksamhet. Därför är följande

    förfarande mycket viktigt:

∎ Balarna skall packas hårt, och snarast efter pressningen skall inplastningen ske. Annars tillförs syre vilket innebär att

    s.k cellandning uppstår, vilket medför att temperaturen i balen höjs (värmeutveckling) . Vilket leder till mögelutveckling.

∎ Sträckfilmen ( plasten ) som lindas runt balen måste vara av hög, ålderbeständig och stark kvalitet så att tätheten

    bevaras vid hantering, transport och ​lagring. ​

∎ Antal lager plast är också mycket viktigt och påverkar priset på balen i hög grad. Vi har 12- lager plast som standard.

Dela |

Made by B3A © Vittene Säteri AB Policy om copyrightinfo